Döşeme elemanları

Orizzonte

Tasarımcılara duvara sıfır kapılara refakat eden en komple çözüm gamını sunabilmek amacı ile Linvisibile kendi portföyünü, Orizzonte ürün ailesi ile zenginleştirmiştir. Bu aile, tüm ürünlerimizin ayırt edici özelliği olan “görünmezliği” muhafaza ederek, kapılar ile birlikte ya da bağımsız sistemler olarak kullanılabilen tamamlayıcı unsurları içermektedir.